Little Luxuries

台北101精品店自5月13日起進行搬遷改裝,期間限定店將於7月上旬開幕。

Little Luxuries
Little Luxuries

玲瓏珍寶

從浪漫心意之選到表達感激之情的小禮物,探索我們精選的標誌性珠寶設計,沉浸於繽紛佳節的美妙魔力。
68 個結果
 • Classic

  Original price
  NT$71,000
 • Classic

  Original price
  NT$70,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$67,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$37,000
 • Classic

  Original price
  NT$48,000
 • Classic

  Original price
  NT$43,000
 • Classic

  Original price
  NT$48,000
 • Classic

  Original price
  NT$43,000
 • 新品上市
  Enchanted Lotus

  Original price
  NT$44,000
 • Enchanted Lotus Bracelets

  Original price
  NT$72,000
 • 熱門精選

 • Enchanted Lotus

  Original price
  NT$57,000
 • Enchanted Lotus

  Original price
  NT$76,000
 • 新品上市
  De Beers RVL

  Original price
  NT$50,000
 • 新品上市
  De Beers RVL

  Original price
  NT$62,000
 • 新品上市
  De Beers RVL

  Original price
  NT$62,000
 • 新品上市
  De Beers RVL

  Original price
  NT$25,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$65,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$37,000
 • Dewdrop

  Original price
  NT$59,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$65,000
 • Portraits of Nature

  Original price
  NT$71,000
 • Dewdrop

  Original price
  NT$59,000
 • Enchanted Lotus

  Original price
  NT$76,000
 • 新品上市
  De Beers RVL

  Original price
  NT$19,000
 • Portraits of Nature

  Original price
  NT$71,000
 • Enchanted Lotus

  Original price
  NT$26,000
 • De Beers RVL

  Original price
  NT$36,000
 • Enchanted Lotus

  Original price
  NT$26,000