My First De Beers 系列珠寶

My first de beers diamond jewellery
My first de beers diamond jewellery

My First De Beers

My First De Beers 系列將經典簡約與現代風格相配合,沿用 De Beers 的經典珠寶款式,以纖巧的設計風格重新演繹。我們的鑽石均遵循道德章程的方式採購,並由專家以人手工臻選,確保每一顆鑽石均能綻放耀眼光芒。
37 個結果
 • Classic

  Original price
  NT$137,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  NT$143,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  NT$167,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  NT$111,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$67,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$37,000
 • 新品上市
  Classic

  Original price
  NT$24,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$65,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$143,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  NT$97,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$126,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$158,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$67,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$99,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$86,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$91,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$126,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$158,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$164,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$99,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$67,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$65,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$116,000
 • Classic

  Original price
  NT$93,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$87,000
 • Classic

  Original price
  NT$83,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$92,000
 • My First De Beers

  Original price
  NT$86,000